Assessors ORG, despatx de professionals per a la gestió empresarial, va ser creat el any 1982 per Marti Rubio i Juan Guasp. Des dels seus inicis vam ser pioners en la mecanització de comptabilitats, malgrat que les noves tecnologies en aquells anys estaven als seus començaments.

En aquests moments, aprofitant les possibilitats que ens brinda la informàtica, posem a la seva disposició una nova plataforma de comunicació interactiva. L'objectiu de la mateixa és facilitar que l'intercanvi amb el client d'informació necessària per al desenvolupament de la seva empresa i necessària per confeccionar els diferents estats comptables i les declaracions tributàries flueixin amb major rapidesa i fiabilitat.

L'objecte d'aquesta nova pàgina és oferir una autèntica oficina virtual en la qual el client podrà trobar espais d'accés als diferents tributs presentats, a l'estat de la seva comptabilitat, balanços, informacions de caràcter fiscal, mercantil i laboral.

ASSESSORS ORG compta en l'actualitat amb quatre àrees especialitzades (fiscal, comptable, laboral i jurídic) per prestar un servei global i personalitzat de conformitat amb les circumstàncies i necessitats de cada client.

Darreres notícies


telefono128
971 715 716AsesoresORG